Regulamin

Z Nightwood
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Disambig.png Zobacz też:

REGULAMIN NIGHTWOOD// Warunki Gry

Rejestracja jest równoważna z akceptacją warunków Nightwood. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin powstał przede wszystkim w oparciu o podstawowe zasady netykiety i gry fair-play. Z oczywistych przyczyn nie jesteśmy w stanie przewidzieć tutaj każdej sytuacji, która może zajść w grze. Zasady dobrego wychowania obowiązują każdego gracza, dlatego też słowa "tego nie było w regulaminie" nie stanowią żadnego usprawiedliwienia. Logowanie do gry jest równoważne z akceptacją Regulaminu; jego nieznajomość nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Konsekwencje łamania regulaminu:

Ocena przewinienia oraz stosownej do niego kary należy do Strażnika Ładu. Trzeba się liczyć z jego decyzją. Gdy myślisz jednak, że postąpił niesprawiedliwie, a kara jest nieproporcjonalna do winy, możesz zgłosić zastrzeżenia do Administratora lub któregokolwiek z innych Strażników Ładu.
Strażnik Ładu, w przypadku złamania regulaminu, ma prawo skasować smoka/smoki winnego hodowcy, zablokować mu czasowo lub na stałe dostęp do hodowli, odebrać dobra, które gracz posiada w całości lub częściowo. Istnieje też możliwość wykasowania wpisów z Shoutboksa jak i czasowe zablokowanie możliwości wypowiadania się w nim. W ostateczności, gdy przewinienie jest wystarczająco duże, Strażnik może skasować lub trwale zablokować konto użytkownika.

Spis kar za przewinienia reguluje Tabela kar.

A) Przesyłanie surowców

A1. Zabroniony jest Push rozumiany jako regularne darmowe przesyłanie składników lepiej rozwiniętemu graczowi. Za regularne mogą zostać uznane transakcje odbywające się nawet co kilka miesięcy np. w wypadku, gdy raz na 3 miesiące wszystkie surowce są przesyłane na inne konto. Uznanie przesyłki za nielegalną podlega ocenie Moderatora Hodowli. Okazjonalne jednorazowe przesłanie składników (np. z okazji urodzin/imienin itp.) nie podlega karze, jednak użytkownik ma obowiązek przy wysyłaniu surowców dodać komentarz z uzasadnieniem (np. ”prezent urodzinowy”).
A2. Zabronione jest błaganie o datki oraz wszelkie próby wyłudzenia/kradzieży surowców.
A3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieporozumienia i błędy graczy związane z przesyłaniem, transakcjami oraz pożyczkami. Gracz musi się liczyć z tym, że może nie odzyskać swoich surowców/przedmiotów/rubinów.
A4. Konkursy, loterie i licytacje organizowane przez graczy mogą być przeprowadzane wyłącznie na Zgromadzeniu, w grze dopuszcza się jedynie ich reklamowanie przy zachowaniu pozostałych obowiązujących zasad.
UWAGA! Jeśli chcesz aby Twoje surowce/przedmioty kupiła konkretna osoba ustaw ofertę prywatną. Skorzystanie z ogólnodostępnej oferty, przeznaczonej dla kogoś innego nie jest traktowane jako wykroczenie.

B) Konto gracza

B1. Właścicielem konta jest właściciel adresu e-mail, na które to konto jest zarejestrowane! Gracz może udostępnić swoje konto do wspólnej gry innej osobie nie posiadającej własnego konta w Nightwood, jednak Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać na koncie w takim wypadku.
B2. Gracz może posiadać tylko jedno konto.
B3. Zabronione jest przekazywanie hasła do konta innym graczom.
B4. Zabronione jest proszenie/grożenie/wyłudzanie od innych graczy hasła do konta.
B5. W przypadku korzystania z tego samego komputera/sieci/połączenia internetowego gracz ma obowiązek zgłosić to w zakładce „Multikonta” w Grze.
B6. Gracz ma prawo przekazać swoje konto innej osobie na stałe tylko w sposób opisany w zasadach przekazania konta.

C) Komunikacja w grze

C1. Zabronione jest obrażanie innych graczy, Administracji lub Moderatorów oraz używanie wulgaryzmów (również wykropkowanych, przekręconych czy obcojęzycznych).
C2. Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.
C3. Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem oraz podawania do nich odnośników.
C4. Zabronione jest wymuszania dóbr od innych graczy przez zastraszanie atakami (Haracz).
C5. Groźby i szantaże dotyczące życia realnego prowadzą do wykluczenia z gry.
C6. Zabronione jest podszywanie się pod Administrację i Moderatorów Nightwood.
C7. Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu familijnego klimatu rozgrywki, dlatego usuwane będą nawet obrazki z drobnymi przekleństwami czy lekką erotyką. Zabronione jest używanie słów/zwrotów kontrowersyjnych, naruszających zasady współżycia społecznego. Moderator ma prawo interweniować na całym obszarze Hodowli, zażądać od użytkownika zmiany lub samemu usunąć element niestosowny lub w najmniejszym stopniu naruszający którykolwiek z punktów Regulaminu. Decyzja Moderatora nie podlega dyskusji.
C8. Umieszczanie w grze treści, odnośników, haseł, symboli lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej jest zabronione i podlega surowej karze.
C9. Na Hodowlanym czacie obowiązują zasady gry oraz Regulamin SB.

D) Rubiny

D1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy problemów związanych z zakupem rubinów do dyspozycji użytkowników został oddany adres rubiny@nightwood.net.
D2. Kupno rubinów nie oznacza specjalnego traktowania przez Moderatorów.
D3. Zabronione jest kupowanie rubinów za pieniądze inną drogą niż zamówienie ich z oficjalnej strony Hodowli Nightwood. Jeśli chcesz otrzymać prawidłowy kod - zamów i zużyj go samodzielnie! Administratorzy nie odpowiadają za oszustwa, których dopuszczają się gracze podczas odsprzedawania kodów.
D4. Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie Regulaminu, zakupione rubiny (oraz koszty z nimi związane) nie są zwracane.
D5. Osoby korzystające z usług SMS obowiązuje odpowiedni regulamin Dotpay http://www.dotpay.pl/regulaminsms.

E) Używanie konta w celach komercyjnych

E1. Sprzedaż/kupno konta, surowców, rubinów, smoków, czasu i inne wykorzystanie konta w celach komercyjnych (a także próby podjęcia tych czynności) są surowo zakazane.
E2. Zabronione jest wysyłanie reklam bez zgody Administracji Nightwood.
E3. Zabronione jest sprzedawanie poradników do Nightwood.
E4. Zabronione jest rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści.

F) Łamanie regulaminu

F1. Tabela Kar jest integralną częścią Regulaminu Gry i nie może być interpretowana oddzielnie, ocena przewinienia oraz stosownej do niego kary należy do Moderatora Hodowli.
F2. Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie regulaminu gracz nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie w żadnej postaci.
F3. Gracz ma prawo do sprzeciwu. Sprzeciw należy nadesłać na adres moderatorzy@nightwood.net do miesiąca po blokadzie konta. Administracja zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę sprzeciwu nadesłanego po tej dacie. W razie braku sprzeciwu, konto może zostać skasowane.
F4. W przypadku włamania lub podejrzenia włamania na konto gracz ma obowiązek zgłosić ten problem gdy tylko zostanie zauważony na adres moderatorzy@nightwood.net. Administracja zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę zgłoszenia lub sprzeciwu (w przypadku blokady konta) nadesłanego później niż tydzień po włamaniu, jeśli posiadane dane nie będą wystarczające do udowodnienia włamania.
F5. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach Administracja ma prawo zablokować konto gracza z powodów innych niż podane w powyższym Regulaminie.

G) Pozostałe zasady:

G1. Wykorzystywanie błędów jest karane.
G2. Boty, rozszerzenia przeglądarek lub inne programy automatyzujące przebieg gry są niedozwolone.
G3. Zabronione jest spamowanie linkami partnerskimi. Smoki osób przyłapanych na takim procederze mogą zostać osłabione, zablokowane lub nawet usunięte.
G4. Jeżeli masz zastrzeżenia względem pracy Moderatorów, zgłoś je na adres nadlesnictwo@nightwood.net, dokładnie opisując sprawę.
G5. Jeśli nie podano inaczej, jedynym oficjalnym kontaktem z Moderatorami jest adres moderatorzy@nightwood.net.
G6. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Tabeli Kar.

H) Dane firmy

Nazwa: Przemysław Krowiński
NIP: 678-301-00-05
Adres: ul. Syrokomli 12/4; 30-102 Kraków
Kontakt: Kliknij, by uzyskać listę adresów

Zobacz także