Zgłoszenia

Z Nightwood
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przestrzeganie kilku wymienionych poniżej reguł pozwala uniknąć kłopotów w kontaktach ze Strażnikami Ładu. Skraca też czas uzyskania odpowiedzi na wiadomość.

Rzut oka na Zgromadzenie.png Rzut oka na Zgromadzenie: Kontakt z moderatorami.

Sprawy hodowlane

Zgłoszenia oszustw, błędów i wszelkiego rodzaju innych problemów z Hodowlą przyjmowane są wyłącznie pod adresem e-mail moderatorzy@nightwood.net. Niezależnie od poruszanej sprawy, zawsze należy podać swój nick w grze.

Tytuł wysyłanego e-maila powinien sugerować specyfikę zgłaszanego problemu.
W treści wiadomości należy zawrzeć wszystkie informacje, które mogą być przydatne moderatorom w rozwiązywaniu sprawy (np. screen prywatnej wiadomości lub skopiowana rozmowa z shoutboxa; skopiowana rozmowa z GG nie stanowi dowodu).

Wszelkie problemy, błędy i wykroczenia związane z danym kontem mogą być wyjaśniane tylko z jego właścicielem (piszącym z maila przypisanego do profilu).

Wiadomości wysłane po czasie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wykroczenia nie są rozpatrywane.


Oszustwo w handlu

Przed zgłoszeniem oszustwa należy odczekać kilka dni, aby uzyskać pewność, czy do wykroczenia faktycznie doszło - czasami w losowych sytuacjach ktoś może odejść od komputera, np. z powodu burzy lub awarii prądu.

W wiadomości do moderatorów należy dokładnie opisać, czego dotyczyła umowa i na czym polegało niewywiązanie się z niej drugiej strony. Strażnicy Ładu widzą zapis wszystkich transakcji gracza, więc zamieszczanie screenów czy kopiowanie historii Targu nie jest konieczne.

Włamanie na konto

Jeżeli ktoś włamał się na konto i zmienił hasło, należy skorzystać z opcji jego przypominania. Gdy gracz nie może dostać się na skrzynkę, z której rejestrował się w grze, a także nie będzie potrafił przedstawić dowodu na swoją tożsamość - pomoc nie będzie możliwa.

Po zalogowaniu się do gry trzeba zmienić hasło i nikomu go nie podawać. Należy pamiętać też, że moderatorzy nigdy nie poproszą o podanie hasła do konta - ci, którzy obiecują w zamian szczególne korzyści, są oszustami.

Rzut oka na Zgromadzenie.png Rzut oka na Zgromadzenie: Jak zminimalizować możliwość włamania na swoje konto? Wszystko o dobrych hasłach.

Mail ze zgłoszeniem powinien zawierać informacje o dacie włamania, utraconych składnikach i surowcach (a także na czyje konto powędrowały) oraz, ewentualnie, o usuniętych smokach.

Obraza

Zgłoszenie obrazy przez innego użytkownika w dowolnym miejscu w Nightwood (komentarz smoka czy profilu, prywatna wiadomość, itp.) powinno być podparte screenem. Skopiowana wiadomość nie jest dowodem i nie stanowi podstawy do ukarania gracza.

Pozostałe adresy

Problemy techniczne i płatności

Sprawy dotyczące funkcjonowania serwisu oraz błędy techniczne należy zgłaszać wraz z dokładnym ich opisem na e-mail admin@nightwood.net.

Z problemami odnośnie zakupu rubinów kierować powinno się pod adres rubiny@nightwood.net.

Nadleśnictwo

Wątpliwości związane z pracą ekipy moderatorskiej oraz zastrzeżenia lub pomysły dotyczące regulaminu można zgłaszać pod adresem Nadleśnictwa Nightwood - nadlesnictwo@nightwood.net.

Rekrutacja na moderatora

Zgłoszenia w rekrutacji do Ekipy Hodowlanej należy przesyłać na e-mail rekrutacja@nightwood.net, jednak wyłącznie w czasie otwartego naboru. Informacje na ten temat oraz szczegółowe wymagania względem kandydatów dostępne są na leśnym forum.

Rzut oka na Zgromadzenie.png Rzut oka na Zgromadzenie: Rekrutacja do Ekipy Hodowli NWD, zasady i stan.

Sprawy forum

Pytania, wątpliwości, prośby i ewentualne problemy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Zgromadzenia można kierować pod adres zgromadzenie@nightwood.net.
Prośba o zmianę nicku musi być uzasadniona.

Smocza Wiki

Adres wiki@nightwood.net służy do przesyłania zgłoszeń na sysopa (to osoba z uprawnieniami do edycji artykułów smoczej encyklopedii) oraz propozycji nowych smokomiksów.

Galeria Nightwood

Pytania i problemy związane z Galerią Nightwood winno się zgłaszać na e-mail galeria@nightwood.net.